PiekerPower Groep

Het werkt net als lotgenotencontact

Wanneer je aan PiekerPower® deelneemt in een groep, bestaat die groep uit maximaal 6 mensen. We werken online via Zoom. Door met vaste regelmaat samen stil te staan bij wat we ontdekken bij onszelf, is het effect van het PiekerPower® Stappenplan veel groter. De begeleiding in een groep helpt je vrijer te worden om je hart te laten spreken.

Ontwapenend

Het is ontwapenend om bij anderen dezelfde innerlijke vragen tegen te komen. Je zal zien dat je schroom snel wegvalt, ook omdat Felice zelf heel open en vrij over haar eigen gepieker praat, waar dat een meerwaarde kan hebben. Door de jaren heen is algemeen bekend geworden dat het onderling delen van je verhaal lucht geeft en dat de herkenbaarheid mensen doet beseffen dat iedereen echt veel last kan hebben van gepieker.

“Hoe zit het in elkaar, die begeleiding in een groep?”

De PiekerPower Basis vindt binnen 1 werkweek plaats. De sessies zijn in de ochtend, omdat dat nu eenmaal het beste tijdstip is voor gepieker. Ik wil niet dat je de avond afsluit en de hele nacht door puzzelstukjes op zijn plek moet blijven leggen. Overdag is er alle tijd en ruimte voor.

Door in de groep ongeveer 1.5 uur de tijd te nemen per keer, is er alle ruimte om onderling uit te wisselen en aandacht te vragen voor je eigen proces, zonder daarmee een ander te hinderen.

Online begeleiding in een groep werkt

Het werken in de groep moet je wel liggen. Als je van te voren al weet dat je in een groep te kwetsbaar gaat voelen, is het handiger om eerst een keer de PiekerPower® Challenge te doorlopen, of de PiekerPower® Privé Basis te doorlopen.

Switchen mag, maar let op:

Je kan altijd switchen van PiekerPower® Privé naar de groep en terug, maar niet gedurende de looptijd van die 5 dagen zelf.

Meedoen met de PiekerPower® Challenge?
Kijk dan in de Facebookgroep wanneer de volgende Challenge plaatsvindt.